.                                                                                              

MAIN PAGE,    PUBLICATIONS,    RESEARCH,     C.V.,    LINKS,    CONTACT/ABOUT                

 europeisk-integrasjno-forside
Ole Gunnar Austvik:
 
EUROPEISK INTEGRASJON
ØKONOMI OG POLITIKK

European Integration Europæisk
470 sider.  2. opplag.
 
Universitetsforlaget  2018.  ISBN: 978-82-15-02829-3.
 
Som Lydbok: NLB 2019.  30h 2min.

Som e-bok: Allvit 2020. ISBN: 978-82-15-04491-0
 

Flere bokhandlere og annet på Google.

europeisk-integrasjon-2018-bakside
                                                             

Europeisk og global økonomisk integrasjon har ført til historisk høy økonomisk vekst og velstand i store deler av verden. Den har gitt nye muligheter for mange - men også utfordringer og problemer som kan være krevende å håndtere og som ikke er ønskelig for alle.
 
Boka tar for seg integrasjonen med utgangspunkt i økonomisk analyse i flerfaglig kombinasjon med politisk drøfting. Den gir et teorigrunnlag og et empirisk bakteppe for internasjonal handel, handelspolitikk og finans og diskuterer de europeiske og globale regimene som er laget for å forvalte den internasjonale økonomien. Den viser hvordan integrasjonen fører til økonomisk vekst, gjensidig avhengighet, omfordeling av inntekt og makt både innen og mellom land, klynger og geografisk konsentrasjon. Boka drøfter hvordan europeisering og globalisering gjør nasjonal politikk mer lik på tvers av land og påvirker handlingsrom for stater, regioner, bedrifter og personer, miljø og klima og velferdsstaten. Det fokuseres særlig på EU/EFTA/EØS-området - med blikk på samspillet med den globale økonomien, virkeområdene til WTO og IMF, relasjonene til Russland mm.

Referanse: Austvik, Ole Gunnar, 2018/2020: Europeisk integrasjon. Økonomi og politikk. Oslo: Universitetsforlaget.

Proper reference to author, title and publisher must be made if you use the material in your own writings, being in your
organization or in public.
However, the content cannot, partially or fully, be used for commercial purposes without a written permit.

Bokpresentasjoner: 
Lillehammer 20.mars.2019  -  


Innholdsfortegnelse og forord

Forslag til studieopplegg

Errata

------------------------------------------------------------------------------------------------

 OGA recent activities         Ole Gunnar Austvik         Instagram Ole Gunnar

  .