.                                                                                       


 europeisk-integrasjno-forside
Ole Gunnar Austvik:
 
EUROPEISK INTEGRASJON
ØKONOMI OG POLITIKK
European Integration Europæisk

Universitetsforlaget 2018 / 2020


 
Forslag til studieopplegg

.  
                                                             

Innholdsfortegnelse og forord


Europeisk integrasjon. Økonomi og  politikk
er en fagbok som med utgangspunkt i økonomisk analyse i flerfaglig kombinasjon med politisk drøfting
gir en bred og kritisk forståelse av europeisk og global økonomisk og politisk integrasjon. Boka analyserer fordeler og ulemper ved en stadig mer europeisert og globalisert verden, økonomisk vekst og fordeling, økonomiske, politiske, sosiale interessemotsetninger og omfordelingsvirkninger innen land, ideologiske konfliktlinjer, handlingsrom for nasjonal politikk, med mere.

Boka kan brukes i et samfunnsfaglig
studie-, seminar- eller kursopplegg, alt etter formål  og sammenheng. Her er noen forslag:

  • Start: Hele eller deler av Kapittel 1 om bokas fokus er en viktig inngang. Kapittel 2 gir en oversikt over europeisk og global økonomisk utvikling og tenkning de siste par hundre årene - viktig grunnlag for videre lesning. Noen eksempler og tips  videre:


  .