MAIN PAGE,    PUBLICATIONS,    RESEARCH,     C.V.,    LINKS,    CONTACT/ABOUT
.
Øyvind Kalnes, Ole Gunnar Austvik og Heidrun Sørlie Røhr:
 

En akkurat passe lang introduksjon til
Internasjonale relasjoner

Oslo: Cappelen Damm Akademisk.  August 2010.  ISBN: 978-8-2023-0230-6.  240 sider.
 

Bokas ressurs-side 

Bokanmeldelser: Internasjonal Politikk nr.4 2011.


Referanse: Kalnes, Oyvind, Ole Gunnar Austvik og Heidrun Sørlie Røhr, 2010: Internasjonale relasjoner. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.Boka gir et nytt inntak til og oppdatert analyse av dagens sammensatte og skiftende internasjonale og globale forhold. Utgangspunktet er flerfaglig ut fra statsvitenskapelig, økonomisk og humanistisk forståelse. Den tar for seg sentrale problemstillinger, grunnbegreper og teorier i de forståelsesmåtene som legges til grunn om internasjonale forhold i akademia, blant politikere, media og faglig ekspertise.

Boka består av fire hoveddeler:
MAIN PAGE,   PUBLICATIONS, MINI C.V., LINKS,ABOUT


.