Notes


Matches 51 to 100 of 1,911

      «Prev 1 2 3 4 5 6 ... 39» Next»

 #   Notes   Linked to 
51 Begges første leiermål Family F2701
 
52 Begravet et sted i Trøndelag. Fliflet, Christen Tostensen (I6433)
 
53 Ble begravet sammen med sitt hjemmedøpte barn. Guri Christensdatter (I8231)
 
54 Ble gift med Grethe Kraft, datter av Kaptein Chr. Kraft på Sylte i Ringebu. En fenrik Christian Kraft er fadder til Lars' eldste bror i 1739, kan dette være samme person? Og er han evt. i familie med Marthe Larsdatter Kleva? Stav, Lars Erichsen (I2455)
 
55 Ble i 21.02.1739 forvist "til Fiskelejene Nordenfields for der udi 3 aar at arbeijde til velfortient Straff for hendis forargerlige omgang og til afskye og Eksempel for andre" samt 6 Rksd. i bot etter å ha født/abortert et foster på 14-16 uker og skjult det under en låve på Rottås der hun var i tjeneste hos sitt søskenbarn Peder Olsen (Melum). Faren til barnet var soldat Hans Larssen som hun også tidligere hadde fått et barn med. Segalstad, Anne Gudbrandsdatter (I6614)
 
56 Blir 27.2.1705 dømt til å fraflytte Sundbye ved første faredag til fordel for Ole Torstensen klokker. Sundby, Engebret (I8701)
 
57 Bodde hos broren Gudbrand på Fougner i 1801 Fougner, John Amundsen (I7016)
 
58 Bodde hos tanten Olea Michelsdatter Wedum (født g. Ledum, deretter Klæve) fra 1865 (i hvert fall) Braastad, Oline Gulliksdatter (I3041)
 
59 Bodde og drev skole på Toftebu Kaldor, Lisbet Olsdatter (I137)
 
60 Bonde på Bache i Gausdal.

Kilde: Øyvind Fonstads bok om Magnhild og Ingvalds slekt på Fonstad 1650-1980
 
Johnsgaard, Engebret Nilsen (I2342)
 
61 Bonde på Hujor, kjøpte i 1757 Sør-Magelie fra Knud Tostensen. Johnsgaard, Ole Nilsen (I2340)
 
62 Bondefører i slaget ved Kringen 1612. Fikk gardparter i Randklev og Gunstad av kongen for innsatsen. Randklev, Peder Olsen (I4917)
 
63 Bor hos datteren Lisbeth på Lie i 1801 Jonsgard, Ole Johannessen (I1227)
 
64 Bor hos sønnen Ole på Lie i 1801 Grimsrud, Kari Knudsdatter (I1222)
 
65 Bor med foreldren på Johnsgaard i 1801 Johnsgaard, Frederich Jenssen (I1253)
 
66 Bor med foreldrene på en husmannsplass under Strøm i 1801.

Bor med datteren Anne Samuelsdatter (f. 1831), Annes uekte sønn
Mathias Johannesen (3 år) og søsteren Giertrud Amundsdatter på
stuen under Dokken i 1865. 
Brendenborg, Malene Amundsdatter (I84)
 
67 Bor med foreldrene på en husmannsplass under Strøm i 1801.

Og med søsteren Malene (Malin) Amundsdatter og hennes datter
og barnebarn på Stuen under Dokken i 1865. 
Brendenborg, Giertrud Amundsdatter (I85)
 
68 Bor med foreldrene på Kaldor i 1801 Kaldor, Peder Torgersen (I391)
 
69 Bor med foreldrene på Kaldor i 1801 Kaldor, Guttorm Torgersen (I371)
 
70 Bor med foreldrene på Kaldor i 1801. I live 1820 da han nevnes som arving til tanten, Ragnhild Guttormsdatter Kaldor, Ole Torgersen (I393)
 
71 Bor med foreldrene på Liesveen i 1801 Liesveen, Marit Olsdatter (I398)
 
72 Bor med foreldrene på Liesveen i 1801 Liesveen, Anne Olsdatter (I392)
 
73 Bor på Flatemoe som enkemand i 1801 (hos sønnen Ole) Sprechenhuus, Berdon Madssen (I1262)
 
74 Bor på husmannsplass under Strøm i 1801. Folerud, Anne Biørnsdatter (I80)
 
75 Bor sammen med sin pleiesønn (søsteren Mari's sønn) hos broren på Sletmoen i 1900 Sletmoen, Matea Tostensdatter (I872)
 
76 Bosatt (Sjølbreinn)Sveen under Hunder i 1865 Sjølbreinnsvea, Johannes Johannessen (I2331)
 
77 Bosatt (Sjølbreinn)Sveen under Hunder i 1865 og i 1875 Sjølbreinnsveen, Johannes Johnsen (I2317)
 
78 Bosatt (Sjølbreinn)Sveen under Hunder i 1865 og i 1875. Sjølbreinnsvea, Ole Johannessen (I2329)
 
79 Bosatt (Sjølbreinn)Sveen under Hunder i 1865 og i 1875. Sagstuen, Kari Olsdatter (I2318)
 
80 Bosatt (Sjølbreinn)Sveen under Hunder i 1865 og i 1900. Tjener på Grimsrud i 1875. Sjølbreinnsveen, Kristian Johannessen (I2324)
 
81 Bosatt (Sjølbreinn)Sveen under Hunder i 1865, underbudeie på Moe Storstugu i 1875 Sjølbreinnsveen, Matea Johannesdatter (I2330)
 
82 Bosatt (Sjølbreinn)Sveen under Hunder i 1865. Sjølbreinnsveen, Johanne Johannesdatter (I2328)
 
83 Bosatt Austli i 1801, føderaadskone Avlund, Guri Olsdatter (I3678)
 
84 Bosatt Bagstad i 1801 (hos tanten Ragnild) Bagstad, Guttorm Olsen (I373)
 
85 Bosatt Bagstad i 1801 (hos tanten Ragnild). Nevnes som arving etter henne i 1820. Bagstad, Ole Olsen (I387)
 
86 Bosatt Bestum nedre, Agger i 1801 Moestuen, Amund Arnesen (I8013)
 
87 Bosatt Bjørnstad søndre i Biri i 1865, enkemann, fullmektig Fougner, Magnus Simensen (I7031)
 
88 Bosatt Elvestad i 1801 Rindal, Ole Olsen (I2433)
 
89 Bosatt Glomstad i 1801 Hong, Nils Jenssen (I2055)
 
90 Bosatt Hjelmstad i 1801 Wedum, Lisbet Jensdatter (I159)
 
91 Bosatt hos besteforeldrene på Øvremoen i 1801 Øvremoen, Tosten Olsen (I2666)
 
92 Bosatt hos broren og stefaren på Bagstad i 1801 Bagstad, Marie Olsdatter (I3705)
 
93 Bosatt hos broren på Melum i 1801 Melum, Berit Olsdatter (I3444)
 
94 Bosatt hos farens søster på Gillebo i 1801 Lien, Christen Olsen (I3396)
 
95 Bosatt hos foreldrene på Holmen i 1801 Kraabøl, Peder Engebretsen (I3525)
 
96 Bosatt hos halvsøsteren Lisbeth på Lie i 1801 Jahr, Johannes Olsen (I1236)
 
97 Bosatt hos nevøen Hans S. Fougner på Steen i 1865. Omtales som Anne B. Vardrum, enke. Fougner, Anne Borgine Simensdatter (I7026)
 
98 Bosatt hos sin fetter på Aronsveen i 1801 Kraabøl, Kari Engebretsdatter (I3524)
 
99 Bosatt hos sønnen i 1865 (legdslem, enkemann) Fossum, Østen Olsen v. (I2537)
 
100 Bosatt hos sønnen Peder i 1875. Oppgis å være født 1801 Veslesletten, Anne Pedersdatter (I2642)
 

      «Prev 1 2 3 4 5 6 ... 39» Next»

Home Page |  What's New |  Most Wanted |  Surnames |  Photos |  Histories |  Documents |  Cemeteries |  Places |  Dates |  Reports |  Sources