Notes


Matches 251 to 300 of 1,915

      «Prev «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 39» Next»

 #   Notes   Linked to 
251 Datoen gjelder trolovelse. Trolig gift i Gausdal. Family (F1179)
 
252 Dator gjelder trolovelse. Ekteskap mangler. Family (F2755)
 
253 Datoren gjelder trolovelse

Forlovere: Erland Lie og Torger Monssen ved Moe  
Family (F2101)
 
254 Deduced. Stør Sylte had a daughter Anne Størsdatter born 29 March 1705, and he didn't marry Kari Jensdatter Landgaard until January 1706, so Anne Simensdatter must be the mother. The burial records are incomplete for 1705, but it seems certain that Anne Simensdatter must have died sometime between 29 March and 31 December.  Enge, Anne Simensdatter (I4596)
 
255 Deltok i den amerikanske borgerkrigen og ble såret. Linløkken, Simen Engebretsen (I7759)
 
256 Deltok i den amerikanske borgerkrigen, 25th Regiment Infantry, Company K, innrulert (enlisted) fra Viroqua 14.08.1862, død i Memphis, Tennessee av sykdom. Stavslien, Simen Erichsen v. (I7748)
 
257 Den eneste måten å forklare hvordan Marit Christensdatter og Karen Jacobsdatter er beslektet i 2. ledd (som det må søkes om disp. for når sistnevnte gifter seg med Jens Johnsen som tidligere har hatt leiemål med førstnevnte) er at Marit må være datter av en søster av Karens mor, Anne Størsdatter Sylte.
Navnet stemmer ikke med noen av disses ekteskap, men en Anne Størsdatter blir publice absolvered for å være besovet i 1729. Det står ikke med hvem, men en gjennomgang av de øvrige som får uekte barn i riktig tidsrom tilsier at Anne
Størsdatter kan være mor til Christen Megaardens uekte datter Marit.

Dette er neppe den Anne Størsdatter som siden gifter seg med Jacob Field og får Karen, da ville i så fall Karen og Mari ha vært halvsøsken. Det er imidlertid to Anne'r (forklarlig) men hvem som er hvem er vanskelig å si.

Ting som taler mot: Skriftet er vel et halvår etter Mari's fødsel. Mari's faddere er fra et annet nabolag.  
Family (F2428)
 
258 Denne Lars G. her en eldre bror med samme navn, f. 30.03.1752. Det er umulig å vite hvem som er hvem. Føringen av dem er basert på at den eldste mest sannsynlig overtok farsgarden, + at dette stemmer best med kirkeboksregistreringene av ald
er når de dør. Folketellingen i 1801 gir motsatt resultat. 
Simengaard, Lars Guttormsen (I553)
 
259 Denne Lars G. her en yngre bror med samme navn, f. 06.01.1755. Det er umulig å vite hvem som er hvem. Føringen av dem er basert på at den eldste mest sannsynlig overtok farsgarden, + at dette stemmer best med kirkeboksregistreringene av ald
er når de dør. Folketellingen i 1801 gir motsatt resultat. 
Simengaard, Lars Guttormsen (I610)
 
260 Denne sønnen var eldst og overtok Rindal, men døde ung. Enken giftet seg med Malte Jenssen, når hun døde giftet Malte seg med en yngre søster av NN (Guro). Malte satt da på Rindal, men i 1614 makeskiftet han denne mot Hong, som var eiet av
en yngre bror til NN (Ole). 
Rindal, NN Biørnsen (I2422)
 
261 Det er en Ane Wedum i begravelseslisten for 1753, død i en alder av 65 år, som evt. tilsier et fødselsår rundt 1688. Alderen stemmer ikke med Anne Guttormsdatter, men dette kan være feil?  Kaldor, Anne Guttormsdatter (I43)
 
262 Det er flere teorier knyttet til Sigrid Ottesdatter. Vanligvis blir hun antatt å være datter av Otte Svaleson Rømer og søster av Svale Ottesen Rømer (riksråd som deltok i utnevnelsen av Margerethe den 1.)

En annen teori knytter henne mot Østfold-ætta på Flesberg i Våler og Aslak Kolbeinson, og at hennes navn angivelig skulle være Sigri Aslaksdatter 
Bolt, Sigri Ottesdatter (I1481)
 
263 Det er fristende, bl. annet p.g.a. navngivningen, å anta at Marit er søster av Biørn Biørnsen Botterud, d.v.s. datter av Biørn Olsen Rindal! Marit Biørnsdatter (I1656)
 
264 Det er vanskelig å skille mellom denne Tøllev og yngre halvbror med samme navn. Logikken tilsier jo at det er den yngste som lever. Men alderen som er oppgitt stemmer helt med eldstemann og er 10 år feil for den yngste. Dessuten hadde Tøllev en datter (død i 1743) som må ha vært født ca. 1738 og Tøllev dy er i yngste laget til å ha vært gift da. Tøllev Jenssen (I8151)
 
265 Det ser ut som denne familien kan ha bodd på Moeshaugen/Haugen i Øyer fram til ca. 1755 (det er også her Ranne kommer fra). Deretter til Stav/Moe i Tretten. Tidspunktet stemmer omtrenet med at Sjur Skoleholder overtar Haugen. Lie, Torger Monssen (I3025)
 
266 Det står 62 år? da han dør. Jevnehagen, Hans Haagensen (I5267)
 
267 Det står Engebret i dåpsregisteret, men Ingelev (som det står i begravelseslisten) er mer logisk ettersom også Hans sin bror Gulllick døper sin eldste datter Ingelev. Kourstad, Ingelev Hansdatter (I7323)
 
268 Dette er ren gjetning, men Jørgen og Berit dør med mindre enn et års mellomrom og en av Jørgens sønner hetter Joen. Family (F635)
 
269 Died from small-pox (barnekopper) Kaldor, Ole Olsen (I412)
 
270 Dorte Olsdatters uekte datter Mari, f. 1701? Bryn, Mari Frandsdatter (I3694)
 
271 Drev i føge Tor Onshus Braastad i Ringebu fra 1850-1870. Han og familien finnes ikke etter dette (bortsett fra Oline). Berg, Gullik Iversen (I3040)
 
272 Drev Nordre Fougner Austlid, Torger Amundsen (I1393)
 
273 Dro til Målselvdalen ca. 1789 og bodde på garden Brandskognesset i Lenvik i 1801. Skarperud, Marit Lassesdatter (I6232)
 
274 Dro til US på "Tre Brødre" Hovde, Johannes Larssen (I8162)
 
275 Død da sønnen Johannes ble konfirmert i 1831, i følge kirkeboken. Peder Engebretsen (I9893)
 
276 Død før 1801 Lagerud, Knud Torgersen (I2502)
 
277 Død i 1751. Hverken patronym eller fødselsdato stemmer, men... Glomstad, Svend Olsen (I2442)
 
278 Død på Stokke. Litlgard, Ole (I6378)
 
279 Død på Strøm 24.12.1820? Grimsrud, Torger Johnsen (I713)
 
280 Død ved Reitgjerdet pleiestiftelse der han ble innlagt 11. februar 1865. Kom da fra Nærøen Prestegjeld i Nord-Trøndelag der han var gift. Brukte navnet Rørvik. Lysbakken, Jacob Johnsen (I10004)
 
281 Døde antakeligvis som barn. Kan være den Sigri veed Kaldor som døde 9 dager gammel 6. januar 1755, da må i så fall datoen være feil, men det er mulig (vil ikke skape kluss i noen rekkefølge, neste begravelse er først i februar) Skalmstad, Sigri Thoresdatter v. (I8120)
 
282 Døde barnløs Olstad, Ingeborg Erlandsdatter (I6513)
 
283 Døde etter en ulykke på sagen i Vaale elven, hvor hans hode ble sittende fast i saggrinden. Brettingen, Ole Engebretsen (I7689)
 
284 Døde i barselseng (barnet døde også). Qvam, Kiersti Erichsdatter (I831)
 
285 Døde i barselseng med tvillinger, den ene død, den andre døde to uker senere. Houg, Berit Arnesdatter (I1742)
 
286 Døde sammen med sitt nyfødte barn. Simengaard, Mari Pedersdatter (I8604)
 
287 Døde som soldat i 1811 Hunder, Christoffer Pedersen (I1068)
 
288 Døde ugift Slette, Tosten Olsen (I8085)
 
289 Dømt til å "miste sitt liv på sin hals" for et drap han hade begått i november året før.

Kilde (via SA): Hedmark Slekthistorielags jubileumsskrift s. 114 
Refling, Ole Johannessen (I1287)
 
290 Døpt 3. søndag i advent Wolden, Simen Pedersen (I50)
 
291 Døpt 6.12.1739; Svend Mogelies Tor. Spørs om dette skal være Per? Magelie, Peder Svendsen (I5308)
 
292 Egentlig passer denne Gjertrud aldesmessig bedre med Gjertrud Olsdatter Midtlien, men en Gjertrud som tjener på Moshuus (og som er den yngste av de to) får et uekte barn i 1806, senere får Gjertrud Olsdatter v. Lien sitt andre uekte barn. G
iertrud Olsdatter Olstadsveen som også er født i 1777, døde i 1778. 
Qvamsmoen, Giertrud Olsdatter (I6075)
 
293 Eide Bjølstad mellom 1515 og 1545 Bratt, Østen Guttormsen (I1446)
 
294 Eide både Tande, Klæva og Stav Tande, Ole Mogensen (I362)
 
295 Eide Hong inntil han i 1614 makeskiftet denne mot Rindal med svogeren Malte Jenssen, som hadde fått Rindal gjenom sine ekteskap med Ole's eldste brors enke, og en søster. Rindal, Ole Biørnsen (I805)
 
296 Eide Hougnsnes i Ringsaker til 1777 Skiønsberg, Amund Olsen (I3194)
 
297 Eide Nordhove da han i 1757 bygslet Roland av Faaberg-presten.  Roland, Arne Hanssen (I2766)
 
298 Eide også Sygard Bjørke i Fron og Askehoug

Syv sønner; Trond, Baard, Ivar, Jon, Gunnar, Torgjer og Alv. I 1459 benevnes de fem siste som umyndige, deres arv har vært (van)styrt av Finn Alfsen Glomstad. Dette må formodentlig ha vært arv fra deres mor, for Amund lever i hvert fall i 1
462.

Amund gifter seg i 1452, dette må da være ekteskap nr. 2. 
Glømmen, Amund Grimsen (I1473)
 
299 Eide søre Mageli fra ca. 1828 til 1840 Svebakken, Peder Olsen (I5456)
 
300 Eier av Årneslien i Ringebu i 1723 Gillebo, Ingeborg Clemetsdatter (I4897)
 

      «Prev «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 39» Next»

Home Page |  What's New |  Most Wanted |  Surnames |  Photos |  Histories |  Documents |  Cemeteries |  Places |  Dates |  Reports |  Sources