Notes


Matches 1,801 to 1,850 of 1,915

      «Prev «1 ... 33 34 35 36 37 38 39 Next»

 #   Notes   Linked to 
1801 Søkte i 1701 Kongen om å få beholde den garden han hatte ryddet Rusten, Ole Ingvaldsen (I4593)
 
1802 Sønn av Hans Svarver, jfr Tingbok for Øyer 1705-1726 side 5, der Engebret Hansen Lagerud gjør opp gjeld for sin far, Hans Svarver. Engebret Hanssen (I4157)
 
1803 Sønnens alder (f. ca. 1639) tilsier at Anders er født før 1620, og
dermed i perioden hvor faren (Guttorm Amundsen) er omtalt som
leilending på Lunke.

Uvisst hvordan Anders havner på Kaldor, men det er besnæren-
de å anta at garden kommer fra Ingbiør. 
Lunke, Anders Guttormsen (I252)
 
1804 Søster med samme navn født 1762 Lunke, Ragnhild Pedersdatter (I836)
 
1805 The father recordes as Iver Andersen Opjordet av Gausdal.

In 1865 living with her gandparents at Jahrshagen. 
Jahr(shagen), Thea Iversdatter (I466)
 
1806 There are no records of a marriage between Goroe Amundsdatter
and Peder Frandsen Nærmoe. There are however several pieces
of evidence that supports the theory that she is the "missing"
spouse and mother of his children.

Goroe Amundsdatter is burried only a few days after the christe-
ning of Pe(de)r Nermoes child, Berith. The most common cause
of death for a woman her age, would be while giving birth.

The oldest son (Frands) names his oldest daughter Goroe.
 
Moshuus, Goro Amundsdatter (I496)
 
1807 There are no records of a marriage between Goroe Amundsdatter
and Peder Frandsen Nærmoe. There are however several pieces
of evidence that supports the theory that she is the "missing"
spouse and mother of his children.

Goroe Amundsdatter is burried only a few days after the christe-
ning of Pe(de)r Nermoes child, Berith. The most common cause
of death for a woman her age, would be while giving birth.

The oldest son (Frands) names his oldest daughter Goroe.
 
Nærmoe, Peder Frandsen (I431)
 
1808 There are several Marie Olsdatter born between 1743-1746 and
I am not able to identify the right one.

Most likely she is born at Lunkestuen 04.04.1745, or at Jahr
23.06.1743.

Lived at Øyer Prestegard when married, (1772)
Moshuus at first child (1772)
v. Syd-Bierke at second child (1775)
v. Hunder at third child (1782)
v. Hunder in 1801-census 
Marie Olsdatter (I440)
 
1809 Til Trondheim 20.08.1839 Thorstad, Ole Iversen (I7695)
 
1810 Til Trondheim 21.11.1840 Thorstad, Lars Iversen (I7697)
 
1811 Til Trondheim med kona Kari Olsdatter og barna Tosten (14) og Rachel (7) 21.08.1831. Reg. i kirkeboka i 1836. Svebakken, Peder Tostensen (I2937)
 
1812 Til Øyer 26 Feb 1835 Family (F3025)
 
1813 Tilbake i Norge i 1888. Reiste fra Christiania med Rollo via Hull, England til New York 31.08.1888 sammen med kona Mary (født ca. 1840). Amerikansk statsborger, kjøpmann, bosatt La Crosse, Wisconsin. I følge folketellingen for 1880 var Mary også født i Norge. Thorstad, Erich Iversen (I7702)
 
1814 Tingsak 1731: Skjøte til Engebret Eriksen på 1 Hud og 4 skind i gården Nordre Odlo fra søsknene Christen Erichsen og Aaste Erichsdatter med formynder. 80 rsdr. (06.06) Odlo, Engebret Ericksen (I8228)
 
1815 Tingsak 01.07.1705: Bøxelbrev på 1 hud i Rottås fra Sognepresten Hr. Otto Ørbeck til Ole Torgiersen Melum som hans far, gamle Torger Rottås, skal nyte og bruke til sitt opphold. Rottås, Torger Olsen (I7388)
 
1816 Tingsak 01.07.1705: Lensmand Johannes Iversen Bergs skjøte på 1 1/2 huds gods i Søndre Kolstad fra Østen Iversen, John Iversen Hage på deres og deres to søstres vegne. Berg, Johannes Iversen (I4570)
 
1817 Tingsak 12.08.1705: Pantebrev fra Peder Jacobsen Tromsnes til Åse Trøstager og hennes sønn Johannes Johnsen Trøstager på 30 rdr hver med Tromsnes som pant. Trøstager, John (I7221)
 
1818 Tingsak 13.O3.1706: Olle Rørvig (Ole Erichsen Kolstad) og Erick Oppsahl omtales som brødre. De kan være halvbrødre, men det kan også tenkes at de er svigerbrødre, d.v.s. at Peders kone Maren Christensdatter Lie også er datter av Christen Morritsen Lie i Gausdal. Kolstad, Ole Eriksen (I4586)
 
1819 Tingsak 1706: Ble dømt til å betale sine søstre sin andel av arven etter foreldrene og annet han skyldte dem, til sammen i overkant av 61 Rsdr. Han er stevnet av Ole Bølserud (Belsrud)som er gift med Ingeborg. Anne er gift med Torchild Iversen, mens Kari er enke.(27.11) Hielle, Peder Johnsen (I4629)
 
1820 Tingsak 1707: Bøxelseddel på Bye skyldende 1 Huud fra Guttorm Hanssen Høystad (?) som Guttorm protesterer mot. Det framgår at Gabriel, som da er sergiant, er Guttorms svigersønn (værsønn) (28.11) Ramsøe, Gabriel Pedersen (I9668)
 
1821 Tingsak 1707: Kjøpte 8 skind 1 1/3 fetling i Høystad av sin bror, Morten Siversen Stivlen (Støllen), og 4 skind 2/3 fetling av Hans Kourstad på hustruens (Kari Siversdatter) vegne. (26.05). Høystad, Sjur Sjursen (I7294)
 
1822 Tingsak 1708: Forlik mellom Guttorm Høye og hans værsønn Gabriel Ramsøe om føderaad med videre (03.07). Ramsøe, Gabriel Pedersen (I9668)
 
1823 Tingsak 1711: Kjøpte ut sine søsken Ellef, Amund og Erich, samt Dordi, Tore, Sønnef og Marit Stenersdatter fra Vaallen, hver bror for 2 skind 2 2/3 fetlinger og hver søster 1 skind 1 1/3 fetlinger, som var deres arvegods. Vaale, Østen Stenersen (I7422)
 
1824 Tingsak 1711: Solgte alt sitt arvegods i Hemrom til sin bror, Reier Johnsen, tilsammen 7 1/2 skind i Hemrom (24.11) Hemrom, Hans Johnsen (I9525)
 
1825 Tingsak 1712: Kjøpte søsknene Siver, Christen og Bertes arveparter i Melum (14.03). Melum, Ole Torsen (I5754)
 
1826 Tingsak 1712: Lot opplese skjøte fra sine søsken Tiøstel, Oluf og Jon Sifrss., samt Kari Sifrsd. på kjøp av seks skind arvegods i Gunstad og 1 skind i Løsnæs ødegård fra hver av dem. (26.02) Gunstad, Hans Sjursen (I7320)
 
1827 Tingsak 1712: Skjøte til Christen Iversen på 6 skind og 2 fetlinger I Strande fra hver av sine brødre Haagen og Knud Iversønner, og fra hver av sine søstre Aase, Giertru og Siri Iversdatter 3 skind og deres andel i 1 fetling, til sammen 1 huud, 10 skind, og tre fettlinger (14.6) Strande, Christen Iversen (I7591)
 
1828 Tingsak 1713: Lyser odesrett til 2 huder odelsgods i Rottås som han mener å ha beste odel til (14.09) Elvestad, Thore Pedersen (I6583)
 
1829 Tingsak 1713: Skjøte til Christen Erichsen Romsaas fra hver av brødrene Peder og Arne Erichsønner 8 skind arvegods i Romsaas (22.03) Romsås, Christen Erichsen (I7198)
 
1830 Tingsak 1714/1715: Poul Erichsen Hougstad stevner Baard Rottås i et arveoppgjør. Baard Rottås er gift med Pouls søster, Sigtru Erichsdatter, de to har tatt til seg Sigtrus mor og forsørget henne i "half tovte" år. Det vises til skifte/dom av 1683 der det framgår at Gudbrand Povelsen Guttu skal gi Povel Erichsen Guttu og medarvinger (som må væe barn av Gudbrands bror Erich) 60 rsdr. Guttu, Sigtru Erichsdatter (I9549)
 
1831 Tingsak 1715: Tosten Hanssen Magelie lyser på hustruen Anne Østensdatter vegne retten til den gard som Ellef Hougen er beboende (18.02). Brukeren på Hougen heter Elias Olsen og er gift med Marthe Østensdatter, som kan være Annes søster.  Forestad, Anne Østensdatter (I2353)
 
1832 Tingsak 1717: Skjøte fra Morten og John Sifvs. på 1 hud 4 6/9 skind hver og fra Anne, Kari og Lisbeth Sifrsd. 8 3/9 skind hver (16.06). Høystad, Sjur Sjursen (I7294)
 
1833 Tingsak 1718: Kjøpte et skind i garden Myre fra søsknene Torger, Kari og Marit (18.06). Myre, John Olsen (I1970)
 
1834 Tingsak 1719: John Erichsen Romsås skjøte på 1 hud 4/11 fetlinger med bøxel i garden Romsås som han har kjøt av sine søsken Tosten og Guttorm Olsen samt Anne, Kari og Mari Olufsdatter (20.02). Romsås, John Erichsen (I7194)
 
1835 Tingsak 1720: Makeskiftet Bjørge mot Braastad med Niels Gundersen Braastad (14.06.1720). Bjørge, Iver Haldorsen (I4276)
 
1836 Tingsak 1720: Omtales som flyttet til Trondheim (i militien) ca. 1719. Kjøpte Strande av Anne Olsdatter Løsnes (enke etter Christen Iversen Strande) som solgte på datteren Eli Christensdatters vegne, men solgte tilbake til Eli Christensdatter 1720. Strande, Haagen Iversen (I9531)
 
1837 Tingsak 1720: Skjøte fra Erich og Peder Bårdssønner samt Anne, Kari og Maren Baardsdøtre til deres bror Poul Baardsen Raattaas på 3 skind jordegods i Nørdre Hauge, og av Hans Tjøstolvsen Nerli 3 skind i bemeldte Nørdre Hauge (16.06). Rottås, Poul Baardsen (I6254)
 
1838 Tingsak 1721: Tinglyst skjøte fra værbroren (svogeren) Peder Jenssen Rudi på 7 1/2 skind i Randklev (04.06). Randklev, Ole Arnesen (I6268)
 
1839 Tingsak 1722: Amund Stenersen Bjørge bevitner at Østen Stenersen Waale eier hele Waale, dette bekreftes også av søstersønn Jens Høye (19.02). Vaale, Østen Stenersen (I7422)
 
1840 Tingsak 1722: Iver Tjøstolvsen Norlien er bror av Hans (Amundsen) Kourstad's far og av barna på Gunstads farfar (Sjur Tjøstolvsen). Gunstad, Iver Tjøstolvsen (I7183)
 
1841 Tingsak 1722: Skjøte fra Hans Guttormsen, Biørn Torgersen Bøe og Jacob Hanssen med flere på sine andeler jordegods i Søndre Høye, som med hans hustrus lott tilsammen er en Huud (19.02). Ramsøe, Gabriel Pedersen (I9668)
 
1842 Tingsak 1723: Overdro 7 skind odelsgods i Gunstad til sin brorsønn Siver Hansen Gunstad (11.09). Gunstad, Arne Sjursen (I7175)
 
1843 Tingsak 1725 om Anne Iversdatter arvedel i Strande som ble værende i gården mot at hun skulle få bo der. Hun flyttet til sin søster Giertrud på Rudi 1 1/2 år tidligere (tidlig i 1724) og Ellef Rudi ønsker derfor som hendes verge arven utbetalt, mot at hun skal få bli på Rudi livet ut. Anne Iversdatter omtales som vanfør.  Strande, Anne Iversdatter (I9548)
 
1844 Tingsak 1726: John Bøe fra Gudsdall siger seg 86 år gammel, blir avvist som vitne fordi han er bror til den gamle Ole øfre Løsnes (Ole Østensensen Løsnes). Løsnes, Joen Østensen (I9608)
 
1845 Tingsak 1726: Mari Olsdatter blir avvist som vitne fordi hennes mann (Christen Erichsen Løsnes øvre) er nest søskenbarn (tremenning?) til konen til Ole Simensen Løsnes nedre, Anne Olsdatter Lindvig/Løsnes. Denne Anne er datterdatter av Iver Gudbrandsen Berg, mens Christen er sønnesønn av Ellen Gudbrandsen (gift til øvre Løsnes). Det er selvfølgelig andre muligheter for slektsskap, men denne peker seg ut. Berg, Ellen Gudbrandsdatter (I5920)
 
1846 Tingsak 1727: Ble sammen med sønnen Lars dømt til å fraflytte Nordrum til fordel for Simen Johansen Berg som hadde kjøpt garden av kongen. Nordrum, Hans Larsen (I7395)
 
1847 Tingsak 1727: Ole Simensen nedre Løsnes og Johannes Berg på sin søsterdatter Maren Olsdatters vegne, deres skjøte til Ole Pedersen Lindvig på 2 huder i garden Lindvig med odels- og åseterett, som Ole Nedre Løsnes avstår, for 900 rsdr. Ole Nedre Løsnes var gift med Anne Olsdatter Lindvig, som altså må være eldre enn Maren. Berg, Mari Iversdatter (I4999)
 
1848 Tingsak 1728: Jon Engebretsen Seigelstads avkald og kvittering til sin svoger Gulbrand Engebretsen Tuljen for hans hustrues arvepart etter hennes søster Marit Johansdatter, som ham er betalt med 60 rsdr. (18.06) Tullia, Gudbrand Engebretsen (I4559)
 
1849 Tingsak 1728: Kontrakt mellom Lieut: Gabriel Ramsøe og Hans Guttromsen ang. avståelse av Høye til bemeldte Hans Guttormsen, med fleere accorderede Poster (17.05) Høye, Hans Guttormsen (I9644)
 
1850 Tingsak 1728: Ole Engebretsen Spangrud solgte odelsretten til Spangrud til Kari Jacobsdatter for 36 rsdr. (13.09) Spangrud, Ole Engebretsen (I7454)
 

      «Prev «1 ... 33 34 35 36 37 38 39 Next»

Home Page |  What's New |  Most Wanted |  Surnames |  Photos |  Histories |  Documents |  Cemeteries |  Places |  Dates |  Reports |  Sources