Notes


Matches 1,751 to 1,800 of 1,915

      «Prev «1 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 Next»

 #   Notes   Linked to 
1751 Publice absolvered 1779 Family (F2239)
 
1752 Publice absolvered 22.05.1757, første leiermål for begge. Family (F2466)
 
1753 Publice absolvered i 1715 for å ha kommet for tidlig Family (F2515)
 
1754 Publice absolvered i august 1749 Family (F2117)
 
1755 Publice absolvered mai 1748 Family (F1535)
 
1756 På Haug når hun gifter seg i 1780 Ihle, Goro Larsdatter (I1220)
 
1757 På Holen i 1801 Tande, Giertrud Frandsdatter (I2392)
 
1758 På Holen i 1801 Offigstad, Ole Christensen (I2378)
 
1759 På Norhove i 1801 Roland, Ole Arnesen (I2773)
 
1760 På Ourum i 1801 Ourum, Anne Knudsdatter (I8533)
 
1761 På tinget 19.2.1718 lyser Ole Melum (Ole Torgersen Rottås) odel for sin sønn Peder til nedre Rottås, mens Ole skal bli på Melum. Det opplyses at Rottås er hans fars odel og Melum hans mors. Rottås, Ole Torgersen (I6244)
 
1762 Rachel Erichsdatter gifter seg på nytt i 1769 Trosvig, Michel Olsen (I3683)
 
1763 Rasmus Bessrud og Jørgen Sorgendal Family (F2588)
 
1764 Registreringen i 1685 gjelder Guttorm Kaldors barn Hans. Begravelsesregistreringen på Aschiel viser at hun må være født omtrent 1685. I.o.m. at Hans ikke forkommer senere, antar jeg at
dette er samme person, navnene kan evt. være forbyttet i forbindelse med "oversettelsen" til vanlig norsk. 
Kaldor, Aschiel Guttormsdatter (I286)
 
1765 Registret som bruker av Nestingen i 1657/58 (kveglista) Nestingen, Morten Olsen (I1373)
 
1766 Ren gjetning, men hun skal ha kommet fra Gausdal, hennes annen sønn heter Hans, og det er en Ole Hanssen Lie til stede i dåpen. Lie, Sigri Hansdatter (I2595)
 
1767 Rettsakene knyttet til arveoppgjøret etter den henrettede datteren Marthe, viser at Østen må være død før henne.  Forbrigd, Østen Østensen (I4581)
 
1768 Ridder og riksråd Molteke, Johan (I1479)
 
1769 Riksråd og ridder, bosatt på Glømmen midt på 1300-tallet. Faren het Jon Toresen, familien sannsynligvis av dansk eller tysk opprinnelse. Henrik Johnsen (I1478)
 
1770 Rådmann i Bergen.

Sannsynligvis sønn av Henning von Rømer, nevnt 1304 i forbindelse med et forlik mellom markgreven av Brandenburg og fyrsten av Mecklenburg. Henning var ridder og av tysk adelsslekt. Kan ha kommet via Sverige. 
Rømer, Harnikt Henningsen (I1480)
 
1771 Samme dag (21.04.1709) gravlegges Christen Fladstylens dødfødde pigebarn. Dette kan være Anne og en glipp i forhold til om hun var dødfødt eller ei, men det er mest nærliggende å tro at det dreier seg om en dødfødt tvillingsøster. Fladstulen, Anne Christensdatter (I8617)
 
1772 Sannsynligvis bosatt på Kampen i 1900 Rindal, Lisbet Olsdatter v. (I2006)
 
1773 Sannsynligvis den Erich Larssen som er lsiteført i Faabergske Compagnie i 1764 for Simengard, 21 år, husmandssønn, ugit, 58 tommer. Strangstad, Erich Larssen (I5845)
 
1774 Sannsynligvis Jon Myre som eier Myre fram til ca. 1624. Men Jon kan også være stefar til Ole og Torkild Myre, NN (I7159)
 
1775 Sannsynligvis tvilling, i.o.m. at en dødfødt bror eller søster er begravet like etter dåpen. Flyen, Erich Engebretsen (I7627)
 
1776 Sannsynligvis utvandret til Amerika og gravlagt på Aal Cemetary, ND Jenssen, Johannes (I448)
 
1777 Se note på Ole Erichsen Glømme Glømme, Ole Olsen (I2106)
 
1778 Se note under Frands Nielsen Rieber Lie, Christoffer Frandsen (I2557)
 
1779 Selger Kaldor i 1792, konen har arvet den etter sin første mann. Moshuus, Trond Halvorsen (I409)
 
1780 Siver Nielsen er far til uekte barn 08.02.1732. Må være det barnet som han og Kari Engebretsdatter ble ilagt bot for "Fortilig sammenleye" ved Tinget 16.08.1732 og som de vedstår seg. Alderen stemmer med Aaste Siversdatter som gifter seg og får flere barn på Madssveen mellom 1756 og 1764. Madssveen, Aaste Siversdatter (I9443)
 
1781 Skal ha dødd tre dager før kona ble henrettet, d.v.s. 8. februar. Rettsaken om arveoppgjøret etter Marthe viser at han må dødd før henne.  Bø, Torger Torgersen (I4969)
 
1782 Skal i 1668 ha makeskiftet 4 skinn han eide i Enge på Tretten mot Sikkilsdalen. Dette taler for at Sjur Enge har tilknytning til Harildstad, på samme måte som mor til Sigri Torgersdatter Hunder. Graupe, Tord Olsen (I4903)
 
1783 Skar altertavlen i Aal Church, Hillsboro, ND Lie, Knud Olsen (I4101)
 
1784 Skifte etter Giertrud Steffensdatter Lie 9.5.1693:
http://arkivverket.no/URN:sk_read/39946/1391/ 
Lie, Giertrud Steffensdatter (I2976)
 
1785 Skifte etter Ingri Johnsdatter på Skar 3.11.1722.http://arkivverket.no/URN:sk_read/39944/157/  Ingri Johnsdatter (I2177)
 
1786 Skifte etter Lars Pedersen Lie 5.11.1703
http://arkivverket.no/URN:sk_read/39946/1392/  
Lie, Lars Pedersen (I2975)
 
1787 Skifte etter Ole omtalt i Kraabøls bok:

1) Ole 26 år, nå på Auset
2) Torger 20 år
3) Amund 18 år
4) Anders 4 år
5) Beret 14 år
6) Anne 12 år
7) Ingeborg 9 år 
Fougner, Ole Olsen (I6552)
 
1788 Skiftet etter Torger Guttormsen viser at Kierste er gift med Peder Pedersen Gillebo Tretten Prestegard, Peder Pedersen (I768)
 
1789 Skiftet kan tyde på at det er Kirsti som har kjøt Kaldor. Lie, Kiersti Poulsdatter (I849)
 
1790 Skjøte fra Jon Tiøstelsen Tromsnes til Jon Jacobsen Tromsnes på 11 1/2 skind med Bøxell over 1 1/2 skind mer i Nedre Tromsnes for 300 rsdr. (03.05.1727). Tidligere avtale 24.04.1722. Tromsnes, John Jacobsen (I7443)
 
1791 Slekter i Vågå og Lom, Pål Øystein Kvarberg, side 58
Kan være datter av Gunder Lodversen Staurust 
Eldri Gundersdatter (I6454)
 
1792 Solgte Bjørge Søre til Andreas Bjørge ca. 1923 (kilde: og ingen kom att) Bjørge, Torger Johannessen (I1138)
 
1793 Solgte deler (1 1/2 hud) av Nordmagelie til svogeren Ole Hansen Skåden i 14. april 1742. Erik kjøpte Monsås i Romsdalen, og 2. september 1758 Valberg i Stange Fossum, Erich Halvorsen (I1308)
 
1794 Stadig involvert i gjeldssaker tidlig på 1700-tallet. Overdrar i 1706 Skar til Else Lie og flytter selv til Mehlum i Musdalen. Skar, Tosten Amundsen (I1557)
 
1795 Stephan arvet mye av eiendommene til sin halvonkel, biskop Olav i Bergen , bl. annet Tande og en del av Glømme.

Barn:
Ouden, se reg.
Andres
Turid, gift med Pål Stutz. Eiet bl. annet Mageli som hun solgte til biskop Gaute i 1478.
navnløs datter 
Glømme, Stephan Andressen (I1503)
 
1796 Står oppført som gårdmann ved datterens Anna Olines dåp i 1872, må ha kommet til Øyer mellom 1865 (oppført i folketellingen for Storelvdal) og 1872 Atneosen, Ole Olsen (I6439)
 
1797 Står som eneeier av Mageli i skattematrikkelen i 1647.

I kvegskattelisten for 1657/58 har broren Hans halve garden (søre Mageli)
I 1669 sak for Akershus overrett har arvingene i boet etter Peder Trondsen, benevnt som Jørgen og Odmund (Amund) Jonsgaard og Torsten Mageli stevnet Oluf Biercke fordi de mener han har gjeld til boet som ikke er betalt. De fikk ikke medhold
. Torsten må være arving gjennom sitt ekteskap med søsteren til Peder, Anne Trondsdatter Johnsgaard. 
Raastad, Tosten Erlandsen (I4426)
 
1798 Sveebakken heter Høystad idag. Gilleboe, Tosten Torgersen (I494)
 
1799 Svend Johnsen solget i 1751 sin halvdel av Vole, gausdal til broen Johannes (for 950 rd).

Han kjøpte Vole tilbake før 1790, og eide da begge gardene 
Vole, Svend Johnsen (I4939)
 
1800 Syver Balberg og Johannes Nordhovi Family (F246)
 

      «Prev «1 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 Next»

Home Page |  What's New |  Most Wanted |  Surnames |  Photos |  Histories |  Documents |  Cemeteries |  Places |  Dates |  Reports |  Sources