Notes


Matches 151 to 200 of 1,911

      «Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 39» Next»

 #   Notes   Linked to 
151 Bosatt på Lie i 1801 Moshuus, Trond Amundsen (I791)
 
152 Bosatt på Lunke i 1801 Wedum, Marit Michelsdatter (I813)
 
153 Bosatt på Lunke med kona i 1801, men barna er fortsatt registert på Kvam Qvam, Johannes Erichsen (I810)
 
154 Bosatt på Lunke med mannen i 1801, men barna er registrert på Kvam Lunke, Goro Halvorsdatter (I811)
 
155 Bosatt på Mageli i 1801 Wedum, Kari Jensdatter (I3893)
 
156 Bosatt på Magelie i 1801 Hemrom, Marit Johnsdatter (I2189)
 
157 Bosatt på Melum (tjener) i 1801 Hov, Johannes Guldmundsen v. (I6812)
 
158 Bosatt på Melum hos broren i 1801. Er blind. Melum, Nils Olsen (I3441)
 
159 Bosatt på Moe i 1801 som "annet". Da alle tre Moesgardene i Øyer brant ned i 1784, ble ikke Nordigard Moe bygd opp igjen. I følge "og ingen kom att" het eieren av Nordigard Moe når det brant Engebreth Moe. Denne personen er sannsynligvis id
entisk med Engebreth Larssen Schoug fra Fåberg som i 1766 gifter seg med Anne Olsdatter Bagstad og bosetter seg på Moe før 1772..

Det gir følgende konstellasjon før 1784:

Nistun Moe (senere Storstugu Moe): Ole Johannessen Moe (født på Jevne)
Oppigard Moe: Erich Larsen Moe
Nordigard Moe: Engebreth Larssen Moe

I følge samme bok ble Nordigard Moe overdratt til Ole Johannessen Moe i 1785, men det anføres samtidig som sannsynlig at de to Moesgardene som ble bygget opp igjen i realiteten delte Nordigard mellom seg.

Erik Larsen er bosatt på Moe i 1801, men ser da ut til å ha solgt til Trond Jenssen Jahr. Tronds kone, Marthe Jensdatter er født Moe, men dette er Trettern Moe. Trond må ha kjøpt Moe mellom 1790 og 1792 (datteren Kiersti er født på Moe). 
Moe, Erich Larssen (I1948)
 
160 Bosatt på Mogelie ca. 1740 - 1741/42
Bosatt på Linløchen ca. 1741/42 - 1746/47
deretter Loqkvam
 
Lokvam, Eldri Halvorsdatter (I1255)
 
161 Bosatt på Mogelie ca. 1740 - 1741/42, på Linløchen ca. 1741/42 - 1746/47, deretter på Loqkvam Forestad, Østen Knudsen (I1254)
 
162 Bosatt på Nestingen i 1801 Moshuus, Anne Tronsdatter (I557)
 
163 Bosatt på Nystuen Øvre under Bagstad 1865 Bagstad, Rachel Guttormsdatter (I562)
 
164 Bosatt på plassen Engen under Hov i 1865 Bagstad, Ole Guttormsen (I566)
 
165 Bosatt på Potterud i 1801 med stesønnen Ole Gunhild Olsdatter (I6192)
 
166 Bosatt på Qvernbergsundsødegaarden i Norderhov som "Saugfogd" og jordbruker i 1801. I tillegg til de som er registrert skal Erland i følge Hans Kraabøl ha hatt sønnene Hans og Erland. Fougner, Erland Amundsen (I7020)
 
167 Bosatt på Rattaas som tjenestepike i 1801 sammen med datteren Berte Borgen, Lisbet Larsdatter (I4715)
 
168 Bosatt på Rattaas som tjenestepike i 1801 sammen med moren Tullien, Berte Gudbrandsdatter (I7271)
 
169 Bosatt på Råbølsløkken i 1900 med kone nr. 2. Stubberud, Peder Johannessen v. (I4469)
 
170 Bosatt på Skåden 1865. Wedum, Johannes Johannessen (I962)
 
171 Bosatt på Solberg i 1801, enke Skiønsberg, Anne Gudbrandsdatter (I2198)
 
172 Bosatt på Stadum i Hole i 1865, ugift, farver Fougner, Bernt Simensen (I7032)
 
173 Bosatt på Stagesletten i 1900 Bjørge, Ingeborg Østensdatter (I1794)
 
174 Bosatt på Stenen med mannen Ole Engebretsen (født ca. 1798) i 1865 Stubrud, Goro Marcusdatter (I1387)
 
175 Bosatt på Tandeløkken hos datteren Sigri i 1801 Tande, Anne Frandsdatter (I2389)
 
176 Bosatt på Torstad i 1801 (hos tanten Berit Eriksdatter Kleve)
 
Kaldor, Anne Torgersdatter (I376)
 
177 Bosatt på Torstad i 1801 (hos tanten Berit Eriksdatter Kleve) Kaldor, Johannes Torgersen (I389)
 
178 Bosatt på Torstad i 1801 (hos tanten Berit Eriksdatter Kleve). I live i 1820 da han nevnes som en av arvingene etter tanten, Ragnhild Guttormsdatter. Kaldor, Erich Torgersen (I383)
 
179 Bosatt på Tretten Prestegard i 1801 Tretten Prestegard, Berte Fransdatter (I894)
 
180 Bosatt på Wedum i 1801 Wedum, Berger Samuelsen (I987)
 
181 Bosatt påSkåden 1865 Skaaden, Kiersti Nielsdatter (I963)
 
182 Bosatt Rindalkleven i 1865 og 1875

Omtales som forpakter på Rindal ved sin død i 1887. 
Mæhlum, Ole Jørgensen (I882)
 
183 Bosatt Rindalskleven i 1865 og 1875. Kaldor, Lisbet Olsdatter (I528)
 
184 Bosatt Sagstuen under Hunder i 1865 Wedumsdalen, Tosten Johannessen (I507)
 
185 Bosatt Sagstuen under Hunder i 1865 Sagstuen, Berit Olsdatter (I506)
 
186 Bosatt sammen med broren Ole og moren på Sund i Hemnes sokn i 1865, og på Breimo i Nesna sokn i 1875.  Mageli, Michel Pedersen (I5458)
 
187 Bosatt sammen med sønnene Ole og Mikkel på Sund i Hemnes sokn i 1865, og på Breimo i Nesna kommune i 1875. Død før 1900. Fossum, Johanne Michelsdatter (I5455)
 
188 Bosatt Skeid i Førde i 1865, gift husmann uten jord og garver Fougner, Olaus Simensen (I7033)
 
189 Bosatt Skjønsby i Ringsaker 1801 (enke 3. gang, majorinde) Roli, Agnete Jensdatter (I9312)
 
190 Bosatt som husmannskone på Trømmes i Åmodt i 1801-tellingen. Øfstegaard, Lisbet Frederichsdatter (I5611)
 
191 Bosatt Sund i Hemnes Sogn i 1865, der bor også broren Mikkel og moren Johanne. I 1875 og 1900 bor han på garden Breimo i Nesna prestegjeld. Mageli, Ole Pedersen (I5457)
 
192 Bosatt Sveum Øvre under Bryn i 1865, ugft, skomaker Stubberud, Ole Pedersen (I613)
 
193 Bosatt Sveum Øvre under Bryn i 1865. Enke. Stubberud, Anne Pedersdatter (I612)
 
194 Bosatt Sveum Øvre under Bryn i 1865. Ugift. Snekker Bryn, Erich Pedersen v. (I614)
 
195 Bosatt Teinlagsvea under Ensby i 1865 (enke) Kaldor, Anne Pedersdatter (I467)
 
196 Bosatt Tenlagsveen (under Ensby) i 1865, Jensstuen samme sted i 1875 Ensby, Kristian Jenssen v. (I2327)
 
197 Bosatt Tenlagsveen (under Ensby) i 1865, Jensstuen samme sted i 1875 Fossegaarden, Johannes Jenssen v. (I2326)
 
198 Bosatt Tenlagsveen (under Ensby) i 1865, Jensstuen samme sted i 1875 Skoug, Mari Hansdatter (I2325)
 
199 Bosatt Tenlagsveen (under Ensby) i 1865, Jensstuen samme sted i 1875.

I følge ...og ingen kom att, var det Jens som bygget Jensstugua, også kalt Marigarden. 
Sjølbreinnsveen, Jens Johnsen (I2316)
 
200 Bosatt Tretten Prestgard i 1801 Stahlsberg, Peder Johnsen (I893)
 

      «Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 39» Next»

Home Page |  What's New |  Most Wanted |  Surnames |  Photos |  Histories |  Documents |  Cemeteries |  Places |  Dates |  Reports |  Sources