Ole Gunnar Austvik:

Energiens geopolitikk: Irak, oljen og OPEC


Uansett hva amerikanernes hovedmotiv for krigen mot Irak er, så har konflikten vesentlig betydning for energiens geopolitikk og for internasjonal økonomi.

Verdensøkonomien er avhengig av å få mer olje fra Den persiske gulfen
           * Vital nasjonal interesse for USA å sikre og å øke forsyningene
           * Reprivatisering av selskapene et middel for å øke produksjonen

Økt produksjon i Irak og en ”snillere” oljepolitikk kan gi lavere oljepriser enn dersom landet fortsetter som prishauk innen OPEC.
           * Lave priser kan presse produksjonen i andre PG-land opp
           * Optimal pris for USA kan tenkes å være 15-18 $/bbl fat.

På den annen side: Det kan gå galt
           * Konflikten kan vare lenge og spre seg til naboland. 
           * Ustabiliteten kan fortsette på et høyt prisnivå nivå (30-40 $/bbl).
           * Går det helt galt kan prisene skyte høyt opp og verdensøkonomien 
              oppleve kraftige tilbakeslag over lengre tid. 

Virkninger for andre aktører
            * Oljeselskapene 
            * Oljeindustri vs nasjonale interesser i USA
            * Russland og aktører utenom PG
            * Hva med Norge?


Se utvalg av slides fra Power Point presentasjonen (pdf)

Remark: You are welcome to download, print and use this full-text presentation and the links attached to it. Proper references, such as to author, title, publisher etc must be made when you use the material in your own writings, in private, in your organization, in public or otherwise. However, the document cannot, partially or fully, be used for commercial purposes, without a written permit.


Presentasjon på Europa-programmets utvidede rådsmøte
torsdag 27.mars 2003 Håndverkeren konferansesenter, Oslo:

IRAK-KRISEN.